KHGP NEWS

 

  2013-07-07 16:52:42

hr.gif
 

Plan lotów KHGP Białobrzegi i Mogielnica 2013 rok

Lp

koszowanie

status

data

miejscowość

km

punkty

kateg

wyniki

1

 

 

19.05

Uniejów

155

20

A

 (wyniki)

 

 

 

2

 

 

02.06

Konin

200

30

A

  (wyniki)

 

 

 

3

 

 

09.06

Września

250

40

B

 (wyniki)

 

 

 

4

 

 

16.06

Buk

320

50

B

 (wyniki)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

30.06

Buk

320

50

B

 (wyniki)

 

 

 

A – loty krótkie

B – loty średnie

 

  2021-04-26 16:51:04

hr.gif
 

REGULAMIN- 2021 rok.


MISTRZOSTWA

KHGP Białobrzegów i Mogielnicy

w Lotach Gołębi Pocztowych.

Organizatorem zawodów jest Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach, a celem jest wyłonienie Mistrza Klubu.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. W Mistrzostwach może uczestniczyć każdy hodowca zrzeszony w Klubach KHGP Białobrzegi KHGP Mogielnica oraz który spełni, warunki podane w niniejszym regulaminie.
2 Hodowca przystępujący do współzawodnictwa zobowiązany jest u Skarbnika Klubu dokonać wszelkich opłat , oraz złożyć u Prezesa Klubu Do Spraw Lotowych spis gołębi z aktualnym zaświadczeniem szczepień w terminie nie przekraczającym 15 maja 2021 roku.
3 Uczestnik może wystawić dowolną liczbę drużyn z których każde pierwsze 50 spisanych gołębi bierze udział w klasyfikacji drużynowej, pozostałe ze spisu tylko w klasyfikacji indywidualnej. Przy czym zgłoszenie każdej następnej drużyny wiąże się wniesieniem opłaty równej 50% opłaty lotowej obowiązującej w klubie.
4 Gołębie należy spisać według wzoru, np. PL-177B- 03- 10456 z uwzględnieniem kodu barwy (wzór zapisu)
5 Do konkursu zaliczanych będzie 30% z ogółu wkładanych gołębi, z czego pierwszych pięć zdobywa punkty dla hodowcy z zastrzeżeniem pkt. 3.
6 W przypadku nie zamknięcia konkursu w dniu przylotu gołębi organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu konkursu o jeden dzień w lotach krajowych oraz według potrzeby w lotach zagranicznych.
7 Do lotów konkursowych używamy obrączek kontrolnych jednego koloru, jednej serii i tylko z 2021 roku.
8 Do jednego otworu w zegarze można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną.
9 Hodowca, którego drużyna lub gołąb zajmie pierwsze miejsce w locie zostanie wyróżniony pucharem.
10 Puchar Mistrza Klubu otrzyma hodowca, którego drużyna uzyska największą ilość punktów według sposobu liczenia w punkcie 13. W Klasyfikacji Indywidualnej hodowca, którego gołąb okaże się najlepszy wg kryterium określonym pkt.14. W obu klasyfikacjach będą nagrodzeni hodowcy według schematu jak niżej;
• I – III (puchar)
11 Ponadto zwycięzcy poszczególnych rodzajów lotów ( A-krótkie, B- średnie ) zarówno w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zostaną wyróżnieni według schematu jak w punkcie 10.
12 Loty odbywać się będą według ,,Planu Lotów 2021’’ zatwierdzonego przez zarząd.
13 Wyniki obliczane będą w/g programu ,,Gołębie 2021’’. Wariant (punkty stałe + ( 100 – 100* Nr konkursu / Ilość konkursów)
14 W klasyfikacji indywidualnej biorą udział wszystkie zgłoszone gołębie, także z poza 50-tki, a o ich kolejności będą decydować kolejno ( liczba konkursów, punkty, konkurso kilometry)
15 Punkty stałe będą określane przed rozpoczęciem lotów i przedstawione wraz z planem lotów.

16 Klasyfikacja dodatkowa – typowane

17 Na każdy lot typujemy 10 gołębi z całego spisu z czego 7 pierwszych każdego hodowcy bierze udział w klasyfikacji drużynowej według sposobu liczenia jw.

18 Jeśli hodowca nie wytypuje w ogóle lub wytypuje więcej niż 10 sztuk – to pierwszych 10 ze spisu traktowane są jako typowane.
19 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
Załączniki:

Plan lotów z określonymi
punktami stałym
i

 

 

 

  2013-07-07 16:52:42

hr.gif
 

Plan lotów KHGP Białobrzegi i Mogielnica 2012 rok

Lp

koszowanie

status

data

miejscowość

km

punkty

kateg

wyniki

1

 

 

06 05

Krośniewice

155

25

A

 (wyniki)

 

 

 

2

 

 

13 05

Koło

169

25

A

  (wyniki)

 

 

 

3

 

 

20 05

Września

245

35

A

 (wyniki)

 

Puchar Starosty

 

4

 

 

27 05

Pniewy

335

50

B

 (wyniki)

 

 

 

5

 

 

03 06

Belitz

558

80

C

 (wyniki)

 

Puchar Burmistrza

 

6

 

 

10 06

Pniewy

335

50

B

 (wyniki)

 

Puchar Starosty

 

7

 

 

17 06

Belitz

558

80

C

 (wyniki)

 

Puchar Starosty

 

 

Puchar Burmistrza

 

8

 

 

24 06

Pniewy

335

50

B

 (wyniki)

 

Puchar Starosty

 

9

 

 

30 06

Lethre

760

100

C

 (wyniki)

 

Puchar Burmistrza

 

10

 

 

06 07

Paryż

1270

250

C

 

 

Puchar Starosty

 

 

Puchar Burmistrza

 

11

 

 

08 07

Konin

196

30

A

 (wyniki)

 

Puchar Starosty

 

 

 

 

 

  25.04.2012r.

hr.gif
 

Aneks Nr 1


Dotyczy ; Lotu Narodowego dn 06 07 2012 z Paryża.
Oraz
Regulaminów 2012 roku;
• Mistrzostw Klubu w Białobrzegi.
• Pucharu Starosty.
• Pucharu Burmistrza.

1. Każdy hodowca wkłada max 3 gołębie, które to będą liczone w klasyfikacji drużynowej i  indywidualnej.
2. Znosi się % konkursowości a określa dopuszczalny czas przylotu, określony przez 13 kolejnych dni licząc jako pierwszy dzień wypuszczenia a kończąc o godzinie 20- stej dnia trzynastego.
3. Wszystkie gołębie które przylecą w tym terminie zdobywają konkursy i punkty w klasyfikacjach indywidualnych poszczególnych regulaminów.
4. Pozostałe punkty poszczególnych regulaminów które nie są w sprzeczności z aneksem są nadal obowiązujące.


Organizator


 

 

  25.04.2012r.

hr.gif
 

REGULAMIN- 2012 rok.
 


VIII MISTRZOSTW BIAŁOBRZEGÓW W LOTACH GOŁĘBI POCZTOWYCH O PUCHAR STAROSTY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Organizatorem zawodów jest Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach, a celem jest wyłonienie Mistrza Powiatu Białobrzeskiego.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. W Mistrzostwach może uczestniczyć każdy hodowca zrzeszony KHGP oraz PZHGP, którego gołębnik znajduje się w odległości mniejszej niż 30 km od Białobrzegów oraz który spełni, warunki podane w niniejszym regulaminie.
2 Hodowca przystępujący do współzawodnictwa zobowiązany jest u Skarbnika Klubu dokonać wszelkich opłat pkt 3, oraz złożyć u Prezesa Klubu Do Spraw Lotowych spis gołębi z aktualnym zaświadczeniem szczepień w terminie nie przekraczającym 30 marca 2012 roku.
3.Każdy uczestnik wnosi opłatę w wysokości 30 złotych w ramach kosztów związanych z obliczaniem, drukowaniem i zamieszczaniem wyników na stronie internetowej oraz w przypadku hodowców należących do innej Grupy Lotowej uiszczenie składki lotowej w wysokości 180 złotych ( orientacyjny koszt sześciu lotów dla hodowcy).
4 Uczestnik może wystawić drużynę, składającą się z dowolnej liczby gołębi.
5 W klasyfikacji drużynowej bierze udział pięć pierwszych gołębi z pośród 10 dowolnie wytypowanych przed każdym lotem pod warunkiem ze znajdą się w grupie konkursowej.
6 W przypadku wytypowania większej niż 10 liczby gołębi lub oznaczenie ich w sposób nie jednoznaczny, dana lista nie będzie brana pod uwagę.
7 Zawody obejmą sześć wybranych wcześniej lotów, po dwa z każdej kategorii.
8 Gołębie należy spisać według wzoru, np. PL-177B- 03- 10456 z uwzględnieniem kodu barwy (wzór zapisu)
9 Do konkursu zaliczanych będzie 30% z ogólnie wkładanych gołębi.
10 W przypadku nie zamknięcia konkursu w dniu przylotu gołębi organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu konkursu o jeden dzień w lotach krajowych oraz według potrzeby w lotach zagranicznych.
11 Do lotów konkursowych używamy obrączek kontrolnych jednego koloru, jednej serii i tylko z 2012 roku.
12 Do jednego otworu w zegarze można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną.
13 Puchar Starosty otrzyma hodowca, którego drużyna uzyska największą ilość punktów według sposobu liczenia w punkcie 15. W Klasyfikacji Indywidualnej hodowca, którego gołąb okaże się najlepszy wg kryterium określonym pkt.16. W obu klasyfikacjach będą nagrodzeni hodowcy według schematu jak niżej;
• I – III (puchar).                                                                                                                       
14 Loty odbywać się będą według ,,Planu Lotów 2012’ zatwierdzonego przez zarząd.
15 Wyniki obliczane będą w/g programu ,,Gołębie 2012’’. Wariant (punkty stałe + ( 100 – 100* Nr konkursu / Ilość konkursów),
16 W klasyfikacji indywidualnej biorą udział wszystkie zgłoszone gołębie a o ich kolejności będą decydować kolejno ( liczba konkursów, punkty, konkurso kilometry)
17 Punkty stałe będą określane przed rozpoczęciem lotów i przedstawione wraz z planem lotów.
18 Dopuszcza się inne nagradzanie zwycięzców a sam sposób pozostaje w gestii sponsora.
19 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.


Załączniki:

Plan lotów objętych rywalizacją
wraz z określonymi punktami stałymi.

 
 
 
 

  25.04.2012r.

hr.gif
 

REGULAMIN- 2012 rok.


IV MISTRZOSTW BIAŁOBRZEGÓW W LOTACH DALEKODYSTANSOWYCH GOŁĘBI POCZTOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BIAŁOBRZEGÓW.

Organizatorem zawodów jest Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach, a celem jest wyłonienie Mistrza Białobrzegów.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. W Mistrzostwach może uczestniczyć hodowca zrzeszony KHGP Białobrzegi oraz który spełni, warunki podane w niniejszym regulaminie.
2 Hodowca przystępujący do współzawodnictwa zobowiązany jest u Skarbnika Klubu dokonać wszelkich opłat, oraz złożyć u Prezesa Klubu Do Spraw Lotowych spis gołębi z aktualnym zaświadczeniem szczepień w terminie nie przekraczającym 15 kwietnia 2012 roku.
3 Uczestnik może wystawić drużynę z której pierwsze 50 spisanych gołębi bierze udział w klasyfikacji drużynowej, pozostałe ze spisu tylko w klasyfikacji indywidualnej.
4 Zawody obejmą loty zagraniczne zaplanowane w planie lotów na 2012r.
5 Gołębie należy spisać według wzoru, np. PL-177B- 03- 10456 z uwzględnieniem kodu barwy (wzór zapisu)
6 Do konkursu zaliczanych będzie 30% z ogólnie wkładanych gołębi, z czego pierwszych pięć zdobywa punkty dla hodowcy z zastrzeżeniem pkt. 3.
7 W przypadku nie zamknięcia konkursu w planowanym czasie, organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu konkursu.
8 Do lotów konkursowych używamy obrączek kontrolnych jednego koloru, jednej serii i tylko z 2012 roku.
9 Do jednego otworu w zegarze można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną.
10 Puchar Burmistrza otrzyma hodowca, którego drużyna uzyska największą ilość punktów według sposobu liczenia w punkcie 12. W Klasyfikacji Indywidualnej hodowca, którego gołąb okaże się najlepszy wg kryterium określonym pkt.15. W obu klasyfikacjach będą nagrodzeni hodowcy według schematu jak niżej;
• I – III (puchar)
11 Loty odbywać się będą według ,,Planu Lotów 2012’’ zatwierdzonego przez zarząd.
12 Wyniki obliczane będą w/g programu ,,Gołębie 2012’. Wariant (punkty stałe + ( 100 – 100* Nr konkursu / Ilość konkursów)
14 Punkty dla drużyny zdobywa pierwszych pięć gołębi z zastrzeżeniem z pkt.3.
15 W klasyfikacji indywidualnej biorą udział wszystkie zgłoszone gołębie a o ich kolejności będą decydować kolejno ( liczba konkursów, punkty, konkurso kilometry)
16 Punkty stałe będą określane przed rozpoczęciem lotów i przedstawione wraz z planem lotów.
17 Dopuszcza się inne nagradzanie zwycięzców a ich sposób pozostaje w gestii sponsora.
18 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.Załączniki:

Plan lotów objętych rywalizacją
wraz z określonymi punktami stałymi.

 
 
 
 
 

  25.04.2012r.

hr.gif
 
 
REGULAMIN- 2012 rok.


MISTRZOSTWA KHGP - BIAŁOBRZEGI W LOTACH GOŁĘBI POCZTOWYCH.

Organizatorem zawodów jest Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach, a celem jest wyłonienie Mistrza Klubu.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. W Mistrzostwach może uczestniczyć każdy hodowca zrzeszony KHGP Białobrzegi, oraz który spełni, warunki podane w niniejszym regulaminie.
2 Hodowca przystępujący do współzawodnictwa zobowiązany jest u Skarbnika Klubu dokonać wszelkich opłat , oraz złożyć u Prezesa Klubu Do Spraw Lotowych spis gołębi z aktualnym zaświadczeniem szczepień w terminie nie przekraczającym 15 marca 2012 roku.
3 Uczestnik może wystawić dowolną liczbę drużyn z których każde pierwsze 50 spisanych gołębi bierze udział w klasyfikacji drużynowej, pozostałe ze spisu tylko w klasyfikacji indywidualnej. Przy czym zgłoszenie każdej następnej drużyny wiąże się wniesieniem opłaty równej 50% opłaty lotowej obowiązującej w klubie.
4 Gołębie należy spisać według wzoru, np. PL-177B- 03- 10456 z uwzględnieniem kodu barwy (wzór zapisu)
5 Do konkursu zaliczanych będzie 30% z ogółu wkładanych gołębi, z czego pierwszych pięć zdobywa punkty dla hodowcy z zastrzeżeniem pkt. 3.
6 W przypadku nie zamknięcia konkursu w dniu przylotu gołębi organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu konkursu o jeden dzień w lotach krajowych oraz według potrzeby w lotach zagranicznych.
7 Do lotów konkursowych używamy obrączek kontrolnych jednego koloru, jednej serii i tylko z 2012 roku.
8 Do jednego otworu w zegarze można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną.
9 Hodowca, którego drużyna lub gołąb zajmie pierwsze miejsce w locie zostanie wyróżniony pucharem.
10 Puchar Mistrza Klubu otrzyma hodowca, którego drużyna uzyska największą ilość punktów według sposobu liczenia w punkcie 13. W Klasyfikacji Indywidualnej hodowca, którego gołąb okaże się najlepszy wg kryterium określonym pkt.14. W obu klasyfikacjach będą nagrodzeni hodowcy według schematu jak niżej;
• I – III (puchar)
11 Ponadto zwycięzcy poszczególnych rodzajów lotów ( A-krótkie, B- średnie i C- długie) zarówno w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zostaną wyróżnieni według schematu jak w punkcie 10.
12 Loty odbywać się będą według ,,Planu Lotów 2012’’ zatwierdzonego przez zarząd.
13 Wyniki obliczane będą w/g programu ,,Gołębie 2012’’. Wariant (punkty stałe + ( 100 – 100* Nr konkursu / Ilość konkursów)
14 W klasyfikacji indywidualnej biorą udział wszystkie zgłoszone gołębie, także z poza 50-tki, a o ich kolejności będą decydować kolejno ( liczba konkursów, punkty, konkurso kilometry)
15 Punkty stałe będą określane przed rozpoczęciem lotów i przedstawione wraz z planem lotów.
16 Dopuszcza się inne nagradzanie zwycięzców a sam sposób pozostaje w gestii sponsora.
17 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
Załączniki:

Plan lotów z określonymi
punktami stałymi.
 
 
 
 
 

  

hr.gif