KOKCYDIOZA
charakterystyka ogólna:
Pasożytnicza choroba gołębi wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Prawie wszystkie gołębie są nosicielami kokcydiów i wydalają z kałem oocysty (przetrwalnikowe formy pasożyta). U większości z nich nie obserwuje się objawów choroby.

objawy i przebieg choroby:
W przypadku osłabienia organizmu gołębia dochodzi do namnożenia i uaktywnienia się pierwotniaków. Dostają się one do jelita gdzie uszkadzają jego śluzówkę wywołując stany zapalne z biegunką. Zniszczenie nabłonka jelita stanowi też doskonałe wrota do zakażeń bakteryjnych (np.salmonelozą). Kokcydioza w ostrym przebiegu obserwowana jest najczęściej u osobników młodych. Dla nich też jest najgroąniejsza - ptaki padają często z osłabienia lub w wyniku dodatkowych infekcji, na które narażone są przy kokcydiozie (trichomonadoza, salmoneloza, paramyxowiroza).

leczenie i profilaktyka:

preparat COCXITEX podawać do wody lub do karmy, leczniczo przez okres 6 dni, zapobiegawczo przez okres 2 dni, w trakcie kuracji dodatkowo podawać witaminy i minerały.