OSPA GOŁĘBIA

charakterystyka ogólna:
Ospa gołębia to choroba wirusowa obserwowana częściej u gołębi lotowych niż rasowych. Bardziej podatne są gołębie młode, dorosłe chorują rzadziej.

objawy i przebieg choroby:
Wirus ospy gołębiej powoduje strupowate narośla w komórkach błony śluzowej i skóry. Wirusy ospy wydzielane są ze śliną, wydzieliną z nosa i cieczą łzowa. Płyny te ściekają na podłoże, tam zasychają, a następnie wraz z kurzem wzniecanym przez gołębie wznoszą się w powietrze. Kurz z zarazkami dostaje się do organizmu gołębia przez zranienia i mikrouszkodzenia na ciele ptaka. W krwiobiegu wirus rozmnaża się, a w końcu dostaje się z powrotem do błony śluzowej lub skóry zewnętrznej gdzie powoduje powstanie strupowatych narośli. Strupiaste ogniska ospy występują szczególnie w okolicach skóry niepokrytej piórami: na brzegach oczodołów, w okolicach dzioba, na stopach. Infekcja ospy przeradza się w ciężką chorobę ogólną gdy dochodzi do bakteryjnego nadważenia krost - występuje wtedy silne ropienie. Zarazki mogą osadzać się w błonie śluzowej nosa i gardła - powstające wtedy serowate śmierdzące naroślą zatykają tchawicę i przełyk niejednokrotnie prowadząc do uduszenia lub śmierci głodowej.

diagnoza:
Ospę skórną lub błony śluzowej łatwo rozpoznać po strupowatych naroślach. Mikroskopowe badanie zaatakowanych tkanek potwierdza diagnozę. W wątpliwych przypadkach diagnozę umożliwia wyhodowanie wirusa w wysiadywanym jaju kurzym. Początkowe stadium ospy łatwo pomylić z maleńkimi zranieniami lub śladami po dziobaniu.

leczenie:
Zasadniczo ospy się nie leczy. Jeśli strupowate naroślą i złogi doprowadzą do zwężenia gardła należy je ostrożnie usunąć, a zajęte miejsca pędzelkować roztworem preparatu OSPAL. W trakcie choroby do wody można dodawać preparat AMOSPAL - zapobiega to rozprzestrzenianiu się choroby i pomaga w jej zwalczaniu.

profilaktyka:
Wszystkie gołębie stada bez objawów chorobowych podlegają obowiązkowemu szczepieniu. Stosuje się żywą szczepionkę zawierającą osłabione wirusy ospy gołębiej. Po usunięciu kilku piór na udzie nanosi się szczepionkę przy pomocy pędzla. Po pięciu dniach powinien pojawić się odczyn w tym miejscu - nabrzmienie mieszków. Jest to oznaka działania szczepionki i tworzenia się strefy ochronnej. Brak zmian u gołębi zaszczepionych pierwszy raz oznacza nieprzyjęcie się szczepionki. Szczepienie zapewnia ochronę przed odnowieniem się infekcji na cały rok. Przebyta infekcja ospy nie daje gołębiowi dożywotniej odporności. W rejonach częstego występowania zaleca się stosowanie wiosną profilaktycznego szczepienia.