Plan lotów i regulamin 2021

 

  2014-05-13 22:13:00

hr.gif
 

Lp

Koszowanie

godz

Data

koszownia

Data

lotu

miejscowość

km

punkty

kateg

0

5,00 – 6,30

11 05

11 05

Skierniewice

70

 

 

 

 

1

17.00 – 19.00

17 05

18 05

Krośniewice

144

15

A

 

 

2

17.00 – 19.00

24 05

25 05

Strzelno I

200

20

A

 

 

3

18.00 – 19.30

31 05

1 06

Chodzież

300

30

A

 

 

4

18.00 – 19.30

07 06

08 06

Strzelno II

200

20

A

 

 

5

 

14 06

15 06

Kalisz Pomorski I

390

50

B

 

 

6

 

21 06

22 06

Szczecin *

475

60

B

 

 

7

 

28 06

29 06

Neubrandenburg *

560

75

C

 

 

8

 

5 07

6  07

Kalisz Pomorski II *

390

50

B

 

 

9

 

11 07

12 07

Neubrandenburg *

560

75

C

 

 

10

 

19 07

20 07

Neubrandenburg *

560

75

C

 

*- loty połączone z Żyrardowem.

A – loty krótkie

B – loty średnia

C – loty długie

REGULAMIN-


REGULAMIN- 2018 rok.


MISTRZOSTWA

KHGP Białobrzegów i Mogielnicy

w Lotach Gołębi Pocztowych.

Organizatorem zawodów jest Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach, a celem jest wyłonienie Mistrza Klubu.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. W Mistrzostwach może uczestniczyć każdy hodowca zrzeszony w Klubach KHGP Białobrzegi KHGP Mogielnica oraz który spełni, warunki podane w niniejszym regulaminie.
2 Hodowca przystępujący do współzawodnictwa zobowiązany jest u Skarbnika Klubu dokonać wszelkich opłat , oraz złożyć u Prezesa Klubu do Spraw Lotowych spis gołębi z aktualnym zaświadczeniem szczepień w terminie nie przekraczającym 10 kwietnia 2018 roku.
3 Uczestnik może wystawić dowolną liczbę drużyn z których każde pierwsze 50 spisanych gołębi bierze udział w klasyfikacji drużynowej, pozostałe ze spisu tylko w klasyfikacji indywidualnej. Przy czym zgłoszenie każdej następnej drużyny wiąże się wniesieniem opłaty równej 50% opłaty lotowej obowiązującej w klubie. Zgłoszenie dodatkowych gołębi powyżej 50 sztuk wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 3 zł od każdego dodatkowego gołębia.
4 Gołębie należy spisać według wzoru, np. PL-0461-08- 10456 z uwzględnieniem kodu barwy (wzór zapisu)
5 Do konkursu zaliczanych będzie 30% z ogółu wkładanych gołębi, z czego pierwszych pięć zdobywa punkty dla hodowcy z zastrzeżeniem pkt. 3.
6 W przypadku nie zamknięcia konkursu w dniu przylotu gołębi organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu konkursu o jeden dzień w lotach krajowych oraz według potrzeby w lotach zagranicznych.
7 Do lotów konkursowych używamy obrączek kontrolnych jednego koloru, jednej serii i tylko z 2021 roku.
8 Do jednego otworu w zegarze można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną.
9 Hodowca, którego drużyna lub gołąb zajmie pierwsze miejsce w locie zostanie wyróżniony pucharem.
10 Puchar Mistrza Klubu otrzyma hodowca, którego drużyna uzyska największą ilość punktów według sposobu liczenia w punkcie 13. W Klasyfikacji Indywidualnej hodowca, którego gołąb okaże się najlepszy wg kryterium określonym pkt.14. W obu klasyfikacjach będą nagrodzeni hodowcy według schematu jak niżej;
• I – III (puchar)
11 Ponadto zwycięzcy poszczególnych rodzajów lotów ( A-krótkie, B- średnie, C-długie ) zarówno w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zostaną wyróżnieni według schematu jak w punkcie 10.
12 Loty odbywać się będą według ,,Planu Lotów 2021’’ zatwierdzonego przez zarząd.
13 Wyniki obliczane będą w/g programu ,,Gołębie 2021’’. Wariant (punkty stałe + ( 100 – 100* Nr konkursu / Ilość konkursów)
14 W klasyfikacji indywidualnej biorą udział wszystkie zgłoszone gołębie, także z poza 50-tki, a o ich kolejności będą decydować kolejno ( liczba konkursów, punkty, konkurso kilometry)
15 Punkty stałe będą określane przed rozpoczęciem lotów i przedstawione wraz z planem lotów. 16 Klasyfikacja dodatkowa – typowane 17 Na każdy lot typujemy 10 gołębi z całego spisu z czego 7 pierwszych każdego hodowcy bierze udział w klasyfikacji drużynowej według sposobu liczenia jw. 18 Jeśli hodowca nie wytypuje w ogóle lub wytypuje więcej niż 10 sztuk – to pierwszych 10 ze spisu ( włożonych na lot ) traktowane są jako typowane. 19 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator. Załączniki: Plan lotów z określonymi punktami stałymi

16 Klasyfikacja dodatkowa – typowane

17 Na każdy lot typujemy 10 gołębi z całego spisu z czego 7 pierwszych każdego hodowcy bierze udział w klasyfikacji drużynowej według sposobu liczenia jw.

18 Jeśli hodowca nie wytypuje w ogóle lub wytypuje więcej niż 10 sztuk – to pierwszych 10 ze spisu traktowane są jako typowane.
19 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.


DLA MISTRZA KHGP BIAŁOBRZEGI NAGRODA W WYSOKOŚCI 200 PLN. PRZEKAZANA OD ZAKŁADU FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEGO C.A.ROŻEK


 

  

hr.gif